» Sint Antoniespoort
Eerste periode: Sint Antoniespoort


De Sint Antoniespoort werd gebouwd in 1488 en staat midden op het traject Zeedijk- Sint Antoniesbreestraat. De Zeedijk lag in die tijd in de ommuurde stad, de Sint Antoniesbreestraat lag daarbuiten. De poort bestond oorspronkelijk uit een poortgebouw met twee torens aan de stadszijde en een voorpoort met eveneens twee torens aan de grachtzijde. Tussen de voor- en hoofdpoort lag een niet bebouwd pleintje dat een overwelfde sluis was. Toen de stad aan het eind van de zestiende eeuw werd uitgebreid verloor het gebouw zijn betekenis als stadspoort. Na de sloop van de overbodige stadsmuur werd aan het begin van de zeventiende eeuw een nieuw marktplein aangelegd bij de poort. Door de voormalige stadsgracht te overkluizen ontstond ruimte voor de Nieuwmarkt. Het plein werd opgehoogd, waardoor het muurwerk van de poort gedeeltelijk onder het maaiveld kwam te liggen en het gebouw minder hoog lijkt dan zij oorspronkelijk was.


De Sint Antoniespoort maakte niet alleen onderdeel uit van de bakstenen ommuring, maar diende ook als zeewering. De poort lag tussen het zoute water (uit het IJ, via de Geldersekade) en het zoete water (in de Kloveniersburgwal). Onder de open binnenplaats van de poort lag een sluis die de scheiding tussen zout en zoet water in stand hield. Oorspronkelijk lag over dit sluisje waarschijnlijk een houten brug; later werd die brug vervangen door een stenen exemplaar dat nu nog altijd zichtbaar is vanuit de duiker onder de poort en de Nieuwmarkt.

In de toren op de hoek tussen de Zeedijk en de Geldersekade zit de oudste gevelsteen van Amsterdam, met het opschrift (in modern Nederlands): Op 28 april 1488 werd de eerste steen van deze poort gelegd.
Het poortgebouw staat precies in het verlengde van de Zeedijk en de Sint Antoniesbreestraat, haaks op de stadswal, de Geldersekade en de Kloveniersburgwal.


[ terug... ]Omhoog

Eigen domeinnaam
Maak vrienden

Radio

Vakantie?

MailEuro


Copyright 2002-2018